Nadace Naše Dítě

Je důležité propojovat obchod se srdcem ♥

rozhodli jsme se finančně přispívat 

NADACI NAŠE DÍTĚ

Perníčkův sen chce dělat radost všem...

 

Nadace Naše dítě pomáhá dětem mentálně i fyzicky handicapovaným, dětem opuštěným a týraným a také dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci již 27 let. Vždy bez jakéhokoliv státního příspěvku a vždy s kladným auditorským výrokem firmy Ernst & Young Audit, s.r.o.

 

Nadace se zaměřuje na tyto druhy pomoci:

  • nákup kompenzačních pomůcek (mechanické či elektrické vozíčky, speciální kočárky, židličky, polohovací zařízení, brýle, naslouchadla atd.)

  • neurorehabilitační pobyty

  • výcvik asistenčních pejsků

  • mimoškolní vzdělávání a aktivity pro děti ohrožené chudobou, především ze sociálně vyloučených oblastí

 

Péče o dítě s jakýmkoliv typem handicapu je pro rodiče velmi náročná, nejen psychicky, ale také finančně. Obzvlášť pak v případě, že jeden z rodičů zůstane na péči sám. Například výcvik asistenčního pejska stojí okolo čtvrt milionu korun. Za dobu existence nadace jsme uhradili výcvik desítek psích asistentů, především pro autistické děti, které se potýkají například s problémy s cestováním hromadnými dopravními prostředky, socializací nebo třeba chůzí ze schodů. Psí pomocník dětem s touto diagnózou pomáhá učit se různým novým dovednostem, pomáhá jim snáz překonávat obtížné situace, které jsou pro zdravé děti naprosto běžné, zklidňuje je a je komunikačním mostem s okolím.

 

Dále hradíme dětem například kompenzační pomůcky, vozíčky stojí cca 25000 korun, naslouchadla a zvukové procesory cca 50.000 korun, speciální dioptrické brýle 15.000 korun, ale také terapie různého typu, velice nákladné neurorehabilitace (75.000-100.000 korun) apod. Neurorehabilitační pobyty se týkají především dětí s diagnózou dětské mozkové obrny a velmi účinně pomáhají s procvičením spastických končetin. Cvičení je nicméně třeba opakovat několikrát v roce a taktéž není hrazeno zdravotní pojišťovnou.

 

Zaměřujeme se také na pomoc dětem ohrožených chudobou, například úhradou vzdělávacích kroužků, doučování, škol v přírodě a dalších mimoškolních aktivit. Jde například o vzdělávací kroužky typu: výuka cizích jazyků, logopedie, vědecké zájmové kroužky, informatika, grafický design, přírodovědecké kroužky, programování apod., dále hradíme školy v přírodě a školní výlety, doučování, přípravy na přijímačky na střední školy.  Považujeme za velmi důležité, aby  děti z chudších rodin měly stejnou možnost mimoškolního vzdělávání jako jejich vrstevníci z bohatších poměrů, a to už od školky. Pokud je dítě dobře motivované a získá sebedůvěru a představu o svých dovednostech, lépe uspěje v budoucnosti např. na trhu práce.

 

Snažíme se také oslovovat veřejnost osvětovými kampaněmi, naposledy například STOP! násilí na dětech, která upozorňuje na nevhodnost tělesných trestů jako výchovné metody a také na oznamovací povinnost široké veřejnosti.

 

Provozujeme bezplatnou Linku právní pomoci pro rodiče dětí.

 

Společně můžeme pomoci všem těmto dětem zlepšit kvalitu jejich života.

Děkujeme.

 

www.nasedite.cz

Číslo účtu: ČSOB 2388483/0300